Obavijesti

Srijeda, 15.2.2023.
Nagradni natječaj "Karnevalske slastice za ekipu!"

 

17.2. 2023. Objavljeni su dobitnici natječaja.

Dobitnici su Instagram korisnici:
@renata_mikulicic
@eja_sun94
@go_bo_ce
@mg.girl.14
@matejaatoni

 

Čestitamo sretnim dobitnicima!

 

 

Uključite se u naš nagradni natječaj na Instagramu i osvojiti poklon paket krafni za cijelu ekipu! 

Kako sudjelovati? Jednostvano - u komentaru na objavu riječima ili emojijima opišite svoje društvo! Pet najkreativnijih komentara nagrađujemo slatkim paketom od 24 krafne! 


Pročitajte pravila natječaja u nastavku: 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA Karnevalske slastice za ekipu!

 

Članak 1.

Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB: 92510683607 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organizira kreativni natječaj. Naziv natječaja je: Karnevalske slastice za ekipu! (u daljnjem tekstu “Nagradni natječaj”).

 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj započet će dana 15.2.2023. godine i trajat će do dana 17.2.2023. do 09:00 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača: www.plodine.hr

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 5.

Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na svojim službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/plodinehrvatska/). Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici Nagradnog natječaja trebat će na Instagramu u komentaru ispod opisati riječima ili emojijima svoje društvo. Pobjednici Nagradnog natječaja bit će sudionici koji napišu najkreativnije komentare prema odabiru Priređivača. U Nagradnom natječaju nagrađuje se pet sudionika sudionika. Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Prijavom na nagradni natječaj svaki sudionik Priređivaču ustupa napisane komentare na korištenje u svojim promotivnim aktivnostima, bez ograničenja i naknade za korištenje.

 

Članak 6.

Priređivač će osobne podatke sudionika koristiti isključivo za potrebe ovog Kreativnog natječaja i u skladu s konceptom kreativnog natječaja te će ih nakon upotrebe u svrhu natječaja nepovratno obrisati iz svojih evidencija.

 

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno pet sudionika.

Nagrada je: Paket od 24 krafne s voćnim punjenjem u vrijednosti 6.96 € ili 52.56 kn. Prikazane cijene su preračunate po fiksnom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK

 

Članak 8.

Po završetku Nagradnog natječaja žiri Priređivača potvrdit će zapisnički pobjednike natječaja, odnosno dobitnike nagrada. Odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene stranice www.plodine.hr i preko društvene mreže Instagra najkasnije dana 17.2.2023. do kraja dana.

 

Članak 9.

Pobjednici Natječaja bit će kontaktirani putem direktne poruke na Instagramu kako bi dostavili svoje osobne podatke Priređivaču u svrhu dostave nagrade dobitniku. Potrebni podaci za dostavu nagrade su: ime i prezime, adresa, broj telefona.

 

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 9 ovih pravila.

Ako dobitnici nagradu ne preuzmu u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može prolgasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

 

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema sudionicima.

 

Članak 13.

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavu sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj, odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja, nadležan je Općinski sud u Rijeci.

 

 

II. Zaštita osobnih podataka

 

1.Podaci o voditelju obrade

Plodine d.d., Ružićeva 29, Rijeka, OIB: 92510683607 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: szop@plodine.hr

 

2. Katerogrije i izvor podataka

U svrhu provedbe Nagradnog natječaja Plodine d.d. obrađuju sljedeće osobne podatke sudionika:

Korisničko ime na Instagramu

Ime i prezime, adresu i telefonski broj dobitnika

Plodine d.d. Može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

 

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Plodine d.d. Će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u Nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. Ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru Nagradnog natječaja u načelu je članak 6, stavak 1., točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije moguće.

U slučaju da se u okviru ovog Nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak 6, stavak 1., točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. Priopćenje za javnost www.plodine.hr, Instagram). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6, stavka 1., točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivačl ima legitiman interes za svoju promocviju kao i za promociju Nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu Nagradnog natječaja i dodjele nagrade.

 

4. Primatelji / kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje Nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki), odnosno za objavu dobitnika (Instagram). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

 

5. Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka Nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili nagradu čuvaju se toliko dugo koliko postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostatka.

 

6. Prava ispitanika

Sudionik Nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6, stavku 1., točkif) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog Nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka, posebno u državi svog prebivališta ili mjestu gdje se navodna povreda dogodila.

 

Rijeka, 15. veljače 2023.