Plodine poklon kartice

Plodine poklon kartice

1. Opće odredbe

Ovim se Općim uvjetima poslovanja (dalje: "Opći uvjeti") uređuju uvjeti kupnje i korištenja Plodine poklon kartice (dalje: "Kartica"). Izdavatelj Kartice je Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB: 92510683607 (dalje: "Plodine").

Za potrebe teksta ovih Općih uvjeta, "Vlasnikom Kartice" smatra se osoba koja je u posjedu Kartice, bez obzira na koji od zakonom dopuštenih načina stjecanja je ta osoba stekla Karticu (primjerice kupnjom, darovanjem, zamjenom, nasljeđivanjem i dr.). Preprodaja i bilo koji drugi način naplatnog prijenosa kartice je zabranjena.

2. Korištenje Kartice, prodajna mjesta

Kartica se može koristiti za kupnju robe u svim trgovinama Plodine u Republici Hrvatskoj (dalje: "Prodajna mjesta"). Plodine ne jamče da će u svakom trenutku i na svakom Prodajnom mjestu biti moguće korištenje Kartice (primjerice, moguće su poteškoće tehničke prirode).

Saldo na Kartici nije elektronički novac te se ne može u cijelosti ili djelomično unovčiti (primjerice, isplatom salda u gotovini ili na bankovni račun Vlasnika Kartice i slično).

Stanje salda na Kartici ne može se nadopuniti (primjerice uplatom).

Kupnja se obavlja na način da se sa Kartice umanjuje iznos u vrijednosti robe kupljene na Prodajnim mjestima, sve dok saldo na Kartici ne dosegne 0,00 eura. Kupnja (tj. potrošnja salda) može se izvršiti u jednoj ili više transakcija. Ukoliko saldo na Kartici nije dovoljan za podmirenje željenog iznosa, saldo će se smanjiti do iznosa 0,00 eura, a ostatak iznosa računa će biti plaćen na drugi prihvatljivi način (gotovinom, bankovnom karticom).

Stanja salda Kartice može se provjeriti na Prodajnom mjestu.

3. Naknade

Za kupnju uz korištenje Kartice i provjere salda na Kartici ne naplaćuju se nikakve naknade.

4. Povrat

Nije moguć povrat ispravne Kartice (kao, primjerice, povrat tekstilne robe).

5. Važenje Kartice

Karticu je moguće iskoristiti u roku od 2 godine od dana kupnje Kartice u Plodinama.

6. Sigurnost Kartice, sumnja u neispravnost Kartice i blokiranje Kartice

Vlasnik Kartice dužan je Karticu čuvati na sigurnom i štititi je od pristupa neovlaštenih trećih osoba. Plodine ne preuzimaju obvezu naknade štete u slučaju gubitka, krađe ili zloporabe kartice.

U slučaju sumnje u ispravnost Kartice, o istome je potrebno bez odgode obavijestiti Plodine, i to na Prodajnom mjestu.

Plodine su ovlaštene odbiti korištenje Kartice (dalje: "blokiranje Kartice") u slučaju sumnje na bilo kakvu prijevaru ili zlouporabu ili iz bilo kakvih drugih sigurnosnih razloga ili ako su Plodine to dužne učiniti sukladno zakonu. Blokiranje Kartice trajat će sve dok se ne utvrdi da ne postoje opravdani razlozi za odbijanje korištenja Kartice.

7. Zaštita osobnih podataka

Prilikom kupnje i korištenja kartice Plodine ne prikupljaju osobne podatke Vlasnika Kartice.

U slučaju kontakta ostvarenog s Vlasnikom Kartice u svrhe utvrđene ovim Općim uvjetima (primjerice, prijava sumnje u neispravnost Kartice, ulaganje prigovora potrošača i sl.), prikupljaju se osobni podaci nužni za komunikaciju s Vlasnikom Kartice i rješavanje njegovog zahtjeva.

Detaljnije odredbe o zaštiti podataka nalaze se na poveznici.

8. Mjerodavno pravo, rješavanje sporova, važeća verzija općih uvjeta

Primjenjuje se pravo Republike Hrvatske. U slučaju ugovora s međunarodnim elementom, primjenjuje se pravo Republike Hrvatske uz isključenje kolizijskih normi i međunarodnih ugovora. Za sve sporove nadležan je sud u Republici Hrvatskoj. Ovi Opći uvjeti verz. 1/2024 u primjeni su od 01.01.2024.