Pravne napomene i zaštita osobnih podataka

Podaci o voditelju obrade:

Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB: 92510683607
Službenik za zaštitu osobnih podataka: szop@plodine.hr
Telefon: +385 51 352 800
e-mail: plodine@plodine.hr

Koje osobne podatke obrađujemo:

Osnovni osobni podaci: Ime, Prezime, Ulica, Kućni broj, Poštanski broj, Grad, Mjesto ili naselje, E-mail adresa, Odabrana poslovnica, Sadržaj pitanja ili komentara.

Svrhe obrađivanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu slanja e-mail obavijesti (za slanje informativnih i promotivnih sadržaja putem newslettera) i u svrhu odgovora na Vaš komentar, pitanje ili pritužbu. Za ispunjavanje svrhe slanja e-mail obavijesti potrebna nam je Vaša cijenjena privola za obradu osobnih podataka. Privola je dana dobrovoljno i možete je povući u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. U slučaju da privole ne pružite nećemo Vam biti u mogućnosti slati e-mail obavijesti. Odgovor na prigovor potrošača naša je zakonska obaveza, zato osobne podatke za odgovor na Vaš prigovor koristimo sukladno Zakonu o zaštiti potrošača i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na marketing@plodine.hr.

Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

Vaše podatake ne šaljemo trećim osobama osim osobama, koje imaju sa Plodine d.d. sklopljen pisani ugovor o zaštiti osobnih podataka, na temelju kojih ispunjavanju izričite obaveze obrade osobnih podataka od strane voditelja obrade i kojim su vezani na poštivanje propisa o zaštiti osobnih podataka te sigurnosnim mjerama zaštite osobnih podataka.

Izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka je jedino tvrtka, koja za Plodine d.d. vodi e-mail bazu korisnika (Iskon Internet d.d.).

Iznos osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji

Voditelj obrade i izvršitelj obrade ne vrše iznos Vaših osobnih podataka.

Razdoblje pohranjivanja osobnih podataka

Vaši podaci se čuvaju se na temelju čl. 17. st. 1. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka čuvaju dok je to potrebno za ostvarivanje svrhe ili do povlačenja privole. Privolu slobodno možete povući u bilo kojem trenutku. Kontaktirajte nas na marketing@plodine.hr.

Vaša prava u vezi obrade Vaših osobnih podataka

U svezi s obradom Vaših osobnih podataka imate prava na: pristup svojim podacima, ispravak netočnih ili nepotpunih podataka, brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“), ograničenje obrade, ulaganje prigovora, podnošenje prigovora nadzornom tijelu i prenosivost podataka. Da bi ste ostvarili gore navedena prava molimo, da nas kontaktirate na marketing@plodine.hr. Ako smatrate da obrada osobnih podataka krši odredbe iz područja zaštite osobnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu Agenciju za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade Plodine d.d. se obvezuje obraditi i štiti osobne podatke sukladno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća.

Način uvažavanja Vaših prava

U slučaju, da želite upotrijebiti neko od Vaših prava, molimo da nas kontaktirate pismeno (na Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka sa naglaskom „Za službenika zaštite osobnih podataka“) ili elektronski (na: szop@plodine.hr).

Voditelj obrade Vama na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. Voditelj obrade obaviješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, informacije se pružaju elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

Pridržavamo pravo provjeriti Vaš identitet prije razotkrivanja osobnih podataka.