Obavijesti

Utorak, 28.3.2023.
Nagradni natječaj na Instagramu "Svaka želja vodi te u Plodine"

 

31.3. odabrani su dobitnici nagradnog natječaja. Dobitnici su Instagram korisnici: 

@helena.sever
@josipa.breslauer
@kuham_i_fotkam
@hvidov15

Čestitke sretnim dobitnicima!

 

Uključite se u naš nagradni natječaj na društvenoj mreži Instagram i možda baš vi osvojite vrijedan poklon bon za Plodine!


U nagradnom natječaju možete sudjelovati na način da u komentaru napišete recept za pripremu veganskog jela po izboru, a 4 najkreativnija odgovora nagradit ćemo poklon bonom u Plodinama u vrijednosti od 50 eura. 

 


Pročitajte pravila natječaja u nastavku: 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA Svaka želja vodi te u Plodine

 

Članak 1.

Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB: 92510683607 (u daljnjem tekstu “Priređivač”) organiziraju kreativni natječaj. Naziv natječaja je: Svaka želja vodi te u Plodine (u daljnjem tekstu “Nagradni natječaj”).

 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj započet će dana 28. 03. 2023. godine u 9:00 sati i trajat će do dana 31. 03.2023. do 9:00 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača: www.plodine.hr

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

 

Članak 5.

Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na svojoj službenoj Instagram stranici (https://www.instagram.com/plodinehrvatska/). Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici Nagradnog natječaja trebat će na Instagramu u komentaru ispod objave riječima napisati recept za pripremu veganskog jela po izboru, koje je moguće pripremiti u 30 minuta. Pobjednici Nagradnog natječaja bit će sudionici koji napišu najzanimljivije jelo prema odabiru Priređivača. U Nagradnom natječaju nagrađuju se četiri sudionika. Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Prijavom na nagradni natječaj svaki sudionik Priređivaču ustupa napisane komentare na korištenje u svojim promotivnim aktivnostima, bez ograničenja i naknade za korištenje.

 

Članak 6.

Priređivač će osobne podatke sudionika koristiti isključivo za potrebe ovog Kreativnog natječaja i u skladu s konceptom kreativnog natječaja te će ih nakon upotrebe u svrhu natječaja nepovratno obrisati iz svojih evidencija.

 

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađena četiri sudionika.

Nagrade su: 4x poklon bon u Plodinama u vrijednosti od 50 eura / 376.73 kn*). Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 200 € / 1.506,90 kn*.

*Cijene su preračunate po fiksnom tečaju u iznosu od 1 EUR = 7,53450 HRK.

 

Članak 8.

Po završetku Nagradnog natječaja žiri Priređivača potvrdit će zapisnički pobjednike natječaja, odnosno dobitnike nagrada. Odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene stranice www.plodine.hr i preko društvene mreže Instagram najkasnije dana 31. 03. 2023. do 16:00 sati.

 

Članak 9.

Pobjednici Natječaja bit će kontaktirani putem direktne poruke na Instagramu kako bi dostavili svoje osobne podatke Priređivaču u svrhu dostave nagrade dobitniku. Potrebni podaci za dostavu nagrade su: ime i prezime, adresa, broj telefona.

 

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 9 ovih pravila.

Ako dobitnici nagradu ne preuzmu u roku od 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti nove pobjednike natječaja koji imaju pravo na nagradu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obaveze Priređivača prema dobitnicima nagrade.

 

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obaveza prema sudionicima.

 

Članak 13.

Sudionici u ovom Nagradnom natječaju prihvaćaju prava i obaveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Instagram.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavu sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju Nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz Nagradni natječaj, odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja, nadležan je Općinski sud u Rijeci.

II. Zaštita osobnih podataka

 

1.Podaci o voditelju obrade

Plodine d.d., Ružićeva 29, Rijeka, OIB: 92510683607 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika Nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: szop@plodine.hr

 

2. Katerogrije i izvor podataka

U svrhu provedbe Nagradnog natječaja Plodine d.d. obrađuju sljedeće osobne podatke sudionika:

Korisničko ime na Instagramu

Ime i prezime, adresu i telefonski broj dobitnika

Plodine d.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

 

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Plodine d.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u Nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. Ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru Nagradnog natječaja u načelu je članak 6, stavak 1., točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije moguće.

U slučaju da se u okviru ovog Nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak 6, stavak 1., točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. Priopćenje za javnost www.plodine.hr, Instagram, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6, stavka 1., točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promocviju kao i za promociju Nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu Nagradnog natječaja i dodjele nagrade.

 

4. Primatelji / kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje Nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki), odnosno za objavu dobitnika (Instagram i www.plodine.hr). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

 

5. Razdoblje pohrane / kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka Nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili nagradu čuvaju se toliko dugo koliko postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostatka.

 

6. Prava ispitanika

Sudionici Nagradnog natječaja imaju pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionici također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionici u svakom trenutku mogu prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6, stavku 1., točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog Nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka, posebno u državi svog prebivališta ili mjestu gdje se navodna povreda dogodila.

 

 

Rijeka, 27. ožujka 2023.