Obavijesti

Petak, 15.9.2023.
Pravila nagradnog natječaja “Plodine nagrađuju vaše mačke i pse“

25.09. OBJAVA DOBITNIKA

 

Dobitnici su:

Kiki Tajčy Valek

Tomislava Đanić

 

 

 

Uključite se u naš nagradni natječaj na Facebooku i možda baš vaši četveronožni prijatelji postanu zvijezde našeg kataloga!

Podijelite s nama u komentaru ispod Facebook objave fotku vaše mačke ili psa i osvojte vrijedan poklon paket za njih, a odabrane fotografije objavit ćemo u našem redovnom tjednom digitalnom katalogu u rubrici Kućni ljubimci!

 

Pročitajte pravila natječaja u nastavku: 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

“Plodine nagrađuju vaše mačke i pse“

 

 

Članak 1.

Plodine d.d., Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB: 92510683607 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira kreativni nagradni natječaj.

Naziv natječaja je: “Plodine nagrađuju vaše mačke i pse” (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj”).

 

 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

 

Članak 3.

Nagradni natječaj započet će dana 15.09.2023. godine i trajat će do dana 22.09.2023. godine do 10:00 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na  službenoj stranici Priređivača: www.plodine.hr

 

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

 

Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete navedene u ovim Pravilima.

 

 

Članak 5.

Priređivač će Nagradni natječaj postaviti na svojoj službenoj Facebook stranici https://www.facebook.com/PlodineHrvatska/ 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici Nagradnog natječaja trebat će u komentar ispod objave Priređivača objaviti sliku svog kućnog ljubimca - isključivo mačke ili psa. Kriterij pri odabiru pobjednika radova bit će kreativnost. Pobjednici Natječaja bit će sudionici koji pošalju najkreativnije radove odnosno fotografije prema odabiru Priređivača. U Nagradnom natječaju nagrađuju se dva sudionika, jedan sa fotografijom mačke i jedan sa fotografijom psa. Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće  osobe.

Priređivač zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja može isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.

Prijavom na nagradni natječaj svaki sudionik Priređivaču ustupa prijavljene radove odnosno fotografije na korištenje u svojim promotivnim aktivnostima, bez  ograničenja i naknade za korištenje.

 

 

Članak 6.

Priređivač će osobne podatke sudionika koristiti isključivo za potrebe ovog Kreativnog natječaja i u skladu s konceptom kreativnog natječaja te će ih nakon upotrebe u svrhu natječaja nepovratno obrisati iz svojih evidencija.

 

 

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno dvoje sudionika.  Nagrade su:

1x poklon paket za mačke (sastoji se od hrane za mačke ONE ADULT Cat Salmon&WhlG 8x800g, ONE STERILCAT Beef&Wheat 8x800g, ONE STERILC GiG Salmon&Carrot 26x85g, ONE ADULT Cat GiG Chkn&GrnB 26x85g, FELIX PARTY MIX Picnic Mix 8x60g, FELIX PARTY MIX Dairy Delight 8x60gN2, GOURMET GOLD Mse Chicken 24x85g, GOURMET GOLD Mse Tuna 24x85g, brošure, jastučića, jenge, torbe, privjeska, bilježnice) ukupne vrijednosti 42,12€ / 317,35 kn (Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK).

 

1x poklon paket za pse (sastoji se od hrane za pse ONE MINI Dog Adult Beef&Rice 8x800g, ONE MINI Dog ATVChicken&Rice 8x800g, ONE MINI Active GiG Bf&Pot 26x85g, ONE MINI WghCntl GiGMVTrky18 12 (4x85g), FRISKIES PICNIC Dog Chicken 32x42g, TBONZ 6x150g, ADVENTUROS Nuggets Boar Wild 6x90g, DENTALIFE SMALL 6x115g, brošure, dispenzera za vrećice, privjeska, bilježnice) ukupne vrijednosti 41,47€ / 312.46 kn (Fiksni tečaj konverzije iznosi 1 EUR = 7,53450 HRK).

 

 

Članak 8.

Po završetku Nagradnog natječaja žiri Priređivača potvrdit će zapisnički pobjednike natječaja odnosno, dobitnike nagrada. Odluka žirija je konačna. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene  web stranice www.plodine.hr najkasnije dana 25.09.2023. godine.

 

 

Članak 9.

Pobjednici Natječaja bit će kontaktirani putem direktne poruke na Facebooku kako bi dostavili svoje osobne podatke Priređivaču u svrhu dostave nagrade dobitniku. Potrebni podaci za dostavu nagrade su: ime i prezime, adresa, broj telefona.

 

 

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

 

 

Članak 11.

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom da dobitnik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 9. ovih Pravila.

Ako dobitnici nagradu ne preuzmu u roku 30 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika natječaja koji ima pravo na nagradu.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

 

 

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

 

Članak 13.

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka.

 

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavu sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.

Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

 

 

 

II. Zaštita osobnih podataka

 

1. Podaci o voditelju obrade

Plodine d.d., Ružićeva 29, Rijeka, OIB: 92510683607 je voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja. Voditelj obrade osobnih podataka je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se u slučaju bilo kakvih upita u vezi obrade osobnih podataka može kontaktirati putem sljedeće e-mail adrese: szop@plodine.hr

2. Kategorije i izvor podataka

 U svrhu provedbe nagradnog natječaja Plodine d.d. obrađuju sljedeće osobne podatke sudionika:

korisničko ime ili nadimak na Facebooku;
 ime i prezime, adresu i telefonski broj dobitnika.
Plodine d.d. može izravno od dobitnika prikupljati sve druge osobne podatke potrebne za slanje ili predaju nagrade.

3. Svrha i pravna osnova obrade podataka

Plodine d.d. će osobne podatke prikupljene u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju koristiti samo u svrhu njegove provedbe (npr. ocjena prijava, odabir dobitnika, obavještavanje dobitnika, slanje nagrada). Pravna osnova za obradu osobnih podataka u okviru nagradnog natječaja u načelu je članak. 6. stavak 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Bez navedenih podataka sudjelovanje u nagradnom natječaju nije moguće.

U slučaju da se u okviru ovog nagradnog natječaja da privola za obradu osobnih podataka, pravna osnova za obradu osobnih podataka na temelju privole je članak. 6. stavak 1. točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prilikom predaje nagrada osobni podaci dobitnika mogu biti objavljeni u oglasnim medijima Priređivača (npr. priopćenje za javnost, www.plodine.hr, Facebook). Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Priređivač ima legitiman interes za svoju promociju kao i za promociju nagradnog natječaja. Osim navedenog, postoji i javni interes (osobito i ostalih sudionika) za provedbu nagradnog natječaja i dodjelu nagrada.

4. Primatelji/ kategorije primatelja

Podaci se prosljeđuju trećim osobama isključivo ako je navedeno potrebno za provođenje nagradnog natječaja (npr. slanje nagrada putem dostavnih tvrtki) odnosno za objavu dobitnika (npr. Facebook). Osim navedenog, podaci se ne prosljeđuju trećim osobama.

5. Razdoblje pohrane/ kriteriji za određivanje razdoblja pohrane

Nakon završetka nagradnog natječaja i objavljivanja pobjednika, osobni podaci sudionika bit će izbrisani. Podaci dobitnika koji su osvojili nagradu čuvaju se toliko dugo dok postoji zakonsko pravo na ispunjenje činidbe, kao i radi ostvarivanja eventualnih prava u slučaju nedostataka.

6. Prava ispitanika

Sudionik nagradnog natječaja ima pravo bez naknade zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koji se pohranjuju. Sudionik također ima pravo zatražiti ispravak, brisanje ili ograničenje obrade svojih osobnih podataka te pravo na primanje relevantnih podataka u strukturiranom formatu. Sudionik u svakom trenutku može prigovoriti obradi podataka koja se temelji na članku 6. stavku 1. točki f) Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je sudionik dao privolu u okviru ovog nagradnog natječaja, ima mogućnost u bilo kojem trenutku opozvati takvu privolu s budućim učinkom. Osim navedenog, sudionik može kontaktirati nadzorno tijelo za zaštitu podataka, posebno u državi svog prebivališta ili mjestu gdje se navodna povreda dogodila.

 

 

Rijeka, 15. rujna 2023.